Zerwijmy łańcuchy – nauczyciele, pomóżcie uczniom


Jak wymyślić najlepsze hasło promujące właściwy stosunek do zwierząt, zniechęcające do trzymania psów na łańcuchach?

Na stronie http://zerwijmylancuchy.pl/materialy_nauczyciele/ umieściliśmy właśnie nowy konspekt – tym razem lekcji języka polskiego – który może pobrać bezpłatnie każdy nauczyciel, a następnie przyprowadzić według niego lekcję.
Wymyślone na takiej lekcji hasła prosimy nadsyłać pocztą na adres redakcji lub e-mailem na adres: [email protected], w temacie maila wpisując „Konkurs dla szkół”.
Na autorów najlepszych pomysłów czekają nagrody niespodzianki. Czekamy do końca października!