Zerwijmy łańcuchy! – szukamy koordynatorów

By zaprotestować przeciwko okrucieństwu, przywiąż się z nami do bud 5 października!

Gdy rok temu zaczynaliśmy akcję „Zerwijmy łańcuchy”, ogromnie nas wsparliście. Wierzymy, że w tym roku będzie nas jeszcze więcej – tak aby z każdego zakątka Polski zabrzmiał głos sprzeciwu wobec trzymania naszych czworonożnych przyjaciół w strasznych warunkach.
Dlatego szukamy koordynatorów akcji „Zerwijmy łańcuchy” na terenie całej Polski. Prosimy, by zgłaszały się do nas osoby: wrażliwe na krzywdę zwierząt, gotowe czynnie uczestniczyć w naszej akcji, mające zdolności organizacyjne oraz pełnoletnie.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:
[email protected]