Zwierzę bezpióre, dwunogie

Feleiton Krystyny Kofty