Zwierzę bezpióre, dwunogie


Feleiton Krystyny Kofty