Zwierzęta mają znaczenie

To największa tego typu inicjatywa w historii. Organizatorzy chcą, by pod wnioskiem podpisało się przynajmniej 10 mln mieszkańców Ziemi – podpisy (w postaci elektronicznej) składać można na stronie internetowej: http://www.animalsmatter.org/.
Akcja ma zwrócić uwagę na los wszystkich zwierząt – od dziko żyjących, przez hodowlane, aż po udomowionych towarzyszy życia człowieka. Zdaniem przedstawicieli organizacji prozwierzęcych skala cierpienia zwierząt, z jaką mamy obecnie do czynienia, nie ma precedensu w historii. Dość powiedzieć, że według szacunków na ziemi żyje łącznie ok. 600 mln psów, z czego aż 80 proc z to zwierzęta bezdomne, porzucone, niechciane.