Zwierzęta mają znaczenie


Ponad 300 organizacji prozwierzęcych z ponad 100 krajów świata prowadzi kampanię „Animals matter to me” („Zwierzęta mają dla mnie znaczenie”), która ma nakłonić kraje członkowskie ONZ do podpisania Powszechnej Deklaracji na Rzecz Dobrostanu Zwierząt.

To największa tego typu inicjatywa w historii. Organizatorzy chcą, by pod wnioskiem podpisało się przynajmniej 10 mln mieszkańców Ziemi – podpisy (w postaci elektronicznej) składać można na stronie internetowej: http://www.animalsmatter.org/.
Akcja ma zwrócić uwagę na los wszystkich zwierząt – od dziko żyjących, przez hodowlane, aż po udomowionych towarzyszy życia człowieka. Zdaniem przedstawicieli organizacji prozwierzęcych skala cierpienia zwierząt, z jaką mamy obecnie do czynienia, nie ma precedensu w historii. Dość powiedzieć, że według szacunków na ziemi żyje łącznie ok. 600 mln psów, z czego aż 80 proc z to zwierzęta bezdomne, porzucone, niechciane.