Zwycięstwo gościa z Litwy

Podczas wystawy najliczniej prezentowane były owczarki niemieckie oraz yorkshire teriery.