06.08.2009

Nowe przepisy

author-avatar.svg

psy.pl

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty

Od 1 sierpnia 2009 r. zaczęły obowiązywać zmienione przepisy dotyczące posiadania chartów oraz psów ras uznawanych za agresywne. Zmiany nie są rewolucyjne mają jedynie charakter porządkujący.

Charty
Zgodnie ze znowelizowanym art. 10 ustawy „Prawo łowieckie”, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych oraz ich mieszańców nadal wymaga uzyskania zezwolenia starosty. Przepisy sprecyzowały tylko, że zezwolenie wydawane jest na wniosek osoby zamierzającej prowadzić hodowlę lub utrzymywać charta oraz że zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia hodowli .

(Wcześniej przepis mówił jedynie ogólnie, że posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty.)
Nowością jest zamieszczenie delegacji dla ministrów właściwych dla rolnictwa i spraw środowiska do wydania rozporządzenia określającego warunki i sposób hodowania i utrzymywania chartów oraz ich mieszańców. Przepisy mają brać pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi oraz, w odpowiednim zakresie, bezpieczeństwa zwierząt.

Ważnym zapisem jest określenie następstw zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Przeprowadzka nawet w obrębie tego samego powiatu skutkuje wygaśnięciem zezwolenia z mocy prawa. Tym samym konieczne jest uzyskanie nowej decyzji.

 Psy ras uznawanych za agresywne
 W tym wypadku również nie uległy zmianie ogólne zasady a jedynie sprecyzowano istniejące przepisy. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów uznawanych za agresywne nadal wymaga zezwolenia. Nie uległa również zmianie lista ras psów agresywnych. Nadal obejmuje ona 11 pozycji:

1) amerykański pit bull terrier;
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3) buldog amerykański;
4) dog argentyński;
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6) tosa inu;
7) rottweiler;
8) akbash dog;
9) anatolian karabash;
10) moskiewski stróżujący;
11) owczarek kaukaski.

Inaczej niż w przypadku chartów rozwiązana jest kwestia zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania groźnego psa. W takim wypadku zezwolenie nie traci mocy, lecz wymaga aktualizacji.

Nie uległy również zmianie przepisy karne. Zarówno ustawa Prawo łowieckie jak i ustawa o ochronie zwierząt przewidują kary za hodowanie lub utrzymywanie bez zezwolenia chartów (także ich mieszańców) i psów wymienionych na liście ras agresywnych.

Zgodnie z art. 52 ustawy Prawo łowieckie, kto hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich mieszańce – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Polowanie z użyciem chartów lub ich mieszańców jest zagrożone kara więzienia do lat pięciu (art. 53).

W przypadku psów uznawanych za niebezpieczne brak wymaganego zezwolenia zagrożony jest karą aresztu lub grzywny (art. 37a ustawy o ochronie zwierząt)
W przypadku ukarania za ww. czyny sąd ma również prawo orzec przepadek psów.
 

Podziel się tym artykułem:

author-avatar.svg
psy.pl

Psy.pl to portalu tworzony przez specjalistów, ekspertów ale przede wszystkim przez miłośników zwierząt.

Polecane przez redakcję

Reklama
Koty i Psy - E-booki

Pobierz darmowy ebook o rasach psów

Zapisz się na newsletter i odbierz ebook „50 ras w sam raz do kochania” całkowicie za darmo

Zapisz się