06.03.2023

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy psów ras prawnie uznawanych za agresywne – jakie rasy szczególnie warto ubezpieczyć?

author-avatar.svg

psy.pl

Ten tekst przeczytasz w 7 minut

Polskie prawo wyszczególnia aż 11 ras psów, które uznawane są za niebezpieczne i wymagają posiadania urzędowego zezwolenia na hodowlę lub posiadanie. Warto jednak mieć na uwadze, że tak naprawdę każdy pies, niezależnie od rasy i rozmiaru, może stać się agresywny i nieobliczalny, jeśli trafi w ręce nieodpowiedzialnego właściciela.

materiał partnera

materiał partnera

Odpowiedzialność cywilna za pogryzienie przez psa – jakie przepisy obowiązują w Polsce?

Według obowiązujących w naszym kraju przepisów odpowiedzialność cywilna za wszystkie szkody wyrządzone przez zwierzęta spoczywa na osobie, która chowa zwierzę lub się nim posługuje – tak stanowi art. 431 Kodeksu cywilnego. Dotyczy to nie tylko pogryzienia, ale praktycznie wszelkiego rodzaju szkód wyrządzonych przez zwierzę. W tym kontekście istotne jest, że nie zawsze odpowiedzialność cywilna spada na właściciela psa. O ile bowiem osoba chowająca psa to jego właściciel (czyli ktoś, kto zajmuje się zwierzęciem w sposób stały, sprawuje nad nim pieczę, zapewnia psu schronienie i jedzenie, a jeśli trzeba, także opiekę medyczną), o tyle osoba posługująca się psem to ktoś, kto wykorzystuje psa do osiągnięcia jakiegoś celu (sprecyzowanego, ale niekoniecznie materialnego), jednak bez podejmowania wobec zwierzęcia działań i zachowań spełniających definicję chowania psa. W tym drugim przypadku zatem odpowiedzialność za pogryzienie przez psa spada na osobę posługującą się nim w chwili, gdy doszło do tego zdarzenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC dla psa) a agresywne rasy psów

goff-6-2-zdjecie-1.jpg

Jeśli chodzi o rasy psów niebezpiecznych według polskiego prawa (szczegółowa lista ras znajduje się w dalszej części tekstu), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest możliwe, jednak pod określonymi warunkami. Dla przykładu Towarzystwo Ubezpieczeniowe Generali T.U. SA w ramach dedykowanego ubezpieczenia „Generali – z myślą o Twoim psie, Bezpieczny.pl” umożliwia wykupienie ubezpieczenia dla dowolnej rasy groźnych psów, o ile właściciel zwierzęcia posiada zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

Zobacz, dlaczego ubezpieczenie psa w Generali naprawdę się opłaca

Komu należy się odszkodowanie za pogryzienie przez psa?

Odszkodowanie za pogryzienie przez psa może uzyskać wyłącznie osoba poszkodowana w takim zdarzeniu, przy czym termin, w jakim można się ubiegać o takie odszkodowanie, jest regulowany ustawowo i wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, nie dalej niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Co ważne, jeśli osoba pogryziona przez psa nie miała w chwili tego zdarzenia ukończonego 18. roku życia, przepisy stanowią, że wniosek o odszkodowanie może zostać złożony do momentu ukończenia przez poszkodowaną osobę 20. roku życia.

Jak wysokie odszkodowanie za pogryzienie przez psa można otrzymać?

Dokładnej kwoty odszkodowania za pogryzienie przez psa nie da się nigdy z góry precyzyjnie określić, ponieważ jest ona uzależniona od wielu czynników uwzględnianych podczas wyliczania kwoty należnego odszkodowania (w tym wydatków na leczenie i rehabilitację, kosztów zniszczonego mienia, kosztów dojazdów do placówek medycznych itp.). Pewne przybliżone pojęcie o tym, jaka może być wysokość odszkodowania za pogryzienie przez psa, dają jedynie tzw. sumy gwarancyjne, ale co najwyżej w przybliżeniu.

Pamiętaj również, że maksymalna kwota odszkodowania, jaka może zostać wypłacona przez ubezpieczyciela, nigdy nie może przekroczyć sum gwarancyjnych wskazanych w umowie podpisanej z towarzystwem ubezpieczeniowym. Pamiętaj również, że w przypadku, gdy należne odszkodowanie okaże się wyższe, niż suma gwarancyjna, sprawca (właściciel psa albo osoba posługująca się nim) musi pokryć różnicę z własnej kieszeni. To o tyle istotne, że można się czasem natknąć na bardzo rozbieżne informacje na ten temat.  
Przypomnijmy również, że odszkodowanie na podstawie ubezpieczenia OC dla psa w każdym przypadku wypłacane jest osobie poszkodowanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe, o ile jego kwota mieści się w sumie ubezpieczenia. Brakującą część dopłaca sprawca, czyli właściciel psa lub osoba posługująca się psem w chwili wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 

Czy ubezpieczenie OC psa obejmuje też zniszczenie mienia?

W większości przypadków firmy ubezpieczeniowe jasno określają w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) wykaz szkód na mieniu, jakie nie są objęte ochroną ubezpieczeniową. Dla przykładu dedykowane ubezpieczenie „Generali – z myślą o Twoim psie, Bezpieczny.pl” obejmuje zniszczenie mienia, ale nie w każdym przypadku. Wyłączone są m.in.: szkody wyrządzone umyślnie, szkody na sprzęcie elektronicznym, szkody na papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych czy szkody na mieniu przekazanym w komis. Pamiętaj zatem, aby zawsze uważnie zapoznać się z listą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczeniowej w OWU – dzięki temu unikniesz nieporozumień w chwili, gdy zajdzie konieczność złożenia wniosku o wypłatę odszkodowania.

Niebezpieczne rasy psów

materiał partnera

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie w Polsce przepisami prawa (art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Dz.U. z 2022 r. poz. 572 oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, Dz.U. z 2003 r. nr 77, poz. 687) wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy:

 • rottweiler – inteligentne, energiczne psy z silnym instynktem terytorialnym. Jeśli chodzi o rasy niebezpieczne, rottweilery mają (niezasłużoną) opinię wyjątkowo groźnych i agresywnych psów. Przy odpowiednim wychowaniu i prowadzeniu są to psy łagodne i posłuszne;
 • owczarek kaukaski – silnie umięśniona rasa o dużych rozmiarach i wysoko rozwiniętym instynkcie terytorialnym, bardzo pojętna i niezależna, przez co niechętnie poddaje się szkoleniu. Wymaga odpowiedniej socjalizacji i prowadzenia przez stanowczego, łagodnego i konsekwentnego właściciela;
 • dog argentyński – silne, muskularne psy o wysoko rozwiniętym instynkcie terytorialnym, w przypadku odpowiedniego prowadzenia i szkolenia doskonale sprawdzają się jako psy policyjne albo psy dla innych służb mundurowych (np. Straż Graniczna);
 • buldog amerykański – bardzo silne, niezależne i uparte psy, wymagające ogromnej konsekwencji w wychowaniu i szkoleniu metodami pozytywnymi, stąd polecane wyłącznie doświadczonym właścicielom;
 • tosa inu – japońska rasa stworzona do walk psów, o niezależnym charakterze i dużej sile fizycznej. Wymaga konsekwentnego, doświadczonego właściciela;
 • moskiewski stróżujący – rosyjska rasa o dużych rozmiarach i sile, dobrze umięśniona i z silnie rozwiniętym instynktem terytorialnym. Sprowokowany moskiewski stróżujący walczy z ogromną zajadłością. Wymaga odpowiedzialnego, stanowczego i konsekwentnego szkolenia;
 • akbash dog – stara turecka rasa psów pasterskich o imponującej muskulaturze, dużej sile i niezależnym charakterze. Pomimo wielkości jest szybki i zwinny, a sprowokowany może być bardzo niebezpieczny. Odpowiednio prowadzony i szkolony jest wierny wobec właściciela i powściągliwy wobec obcych ludzi oraz zwierząt;
 • anatolian karabash – bardzo inteligentna rasa, niezwykle mocno przywiązuje się do właściciela. Niezależne i uparte, wymagają właściwego szkolenia pozytywnymi metodami oraz cierpliwego, konsekwentnego właściciela;
 • amerykański pit bull terrier – rasa wyhodowana jako przeznaczona do nielegalnych walk psów, jednak przy odpowiedniej opiece i socjalizacji nie wykazuje zachowań agresywnych;
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario) – inteligentna, uparta rasa, wykazująca się ogromnym przywiązaniem i lojalnością wobec właściciela. Wymaga wczesnej socjalizacji i niezwykle konsekwentnego, odpowiedzialnego szkolenia;
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin) – znany także jako dog z Majorki, stara rasa psów hodowanych do walki z bykami. Rasa psów groźnych zwłaszcza w nieodpowiednich rękach, stąd polecana jedynie bardzo doświadczonym i świadomym właścicielom.

W kontekście powyższej listy warto podkreślić, że Związek Kynologiczny w Polsce uznaje ją za niesłuszną i niesprawiedliwą ze względu na to, że zjawisko agresji nie powinno być kojarzone z żadną konkretną rasą psów – w znakomitej większości przypadków to niewłaściwe prowadzenie i wychowanie psa sprawia, że staje się on agresywny.

Sprawdź, o czym jeszcze musisz pamiętać jako właściciel psa rasy niebezpiecznej

Dlaczego warto wykupić OC na psa należącego do rasy psów agresywnych?

Jednym z najważniejszych powodów, dla których warto zdecydować się na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez psa, jest skuteczne zabezpieczenie się przed finansowymi konsekwencjami niewłaściwego zachowania Twojego ulubieńca. Koszty związane z odszkodowaniem na rzecz poszkodowanej osoby są zwykle bardzo dotkliwe dla domowego budżetu. Musisz się też liczyć z tym, że jeśli Twój czworonóg znajduje się na urzędowym wykazie obejmującym groźne rasy psów, to poszkodowana osoba lub jej prawnicy mogą się od Ciebie domagać bardzo wysokich odszkodowań, powołując się np. na niewłaściwą opiekę nad niebezpiecznym psem. Warto się przed tego rodzaju sytuacjami zabezpieczyć, wykupując odpowiednio dobraną polisę.

Dowiedz się również, dlaczego nie warto decydować się na najtańsze ubezpieczenie


Artykuł sponsorowany

Pierwsza publikacja: 06.03.2023

Podziel się tym artykułem:

author-avatar.svg
psy.pl

Psy.pl to portalu tworzony przez specjalistów, ekspertów ale przede wszystkim przez miłośników zwierząt.

Zobacz powiązane artykuły

10.04.2024

Czy Twój pies jest szczęśliwy? Tych 6 sygnałów o tym świadczy!

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Każdy opiekun marzy o tym, aby jego pies był szczęśliwy. Jak jednak rozpoznać, że faktycznie tak jest? Oto sześć oznak, które wskazują na szczęście u pupila!

pies jest szczęśliwy

undefined

06.04.2024

Czy Twój pies Ci ufa? 5 dowodów, że robi to bezgranicznie!

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Zdobycia zaufania psa z jednej strony jest łatwe, a z drugiej bywa niesamowicie trudne. Jeśli twój pies ci ufa, to do ciebie zwróci się w każdej sprawie, która będzie go martwić lub której będzie się bać. Brak zaufania może skutkować nie tylko niepożądanymi zachowaniami, ale i nasileniem lęków. Jak sprawić, żeby pies ci ufał i jak sprawdzić, czy to robi?

czy twój pies ci ufa

undefined

05.04.2024

Dlaczego pies ciągnie na smyczy? Spójrzmy na to oczami człowieka i psa!

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Dla opiekuna ciągnięcie na smyczy jest nieprzyjemne, a niejednokrotnie psuje nawet całą przyjemność płynącą ze spaceru. Dla psa jednak nie jest również niczym miłym. Sprawdźmy, dlaczego psy ciągną na smyczach i co z tym zrobić!

pies ciągnie na smyczy

undefined

null

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter i otrzymuj raz w tygodniu wieści ze świata psów!

Zapisz się