Jakie są zasady posiadania psa na współwłasność w ZKwP?


Członkowie Związku Kynologicznego w Polsce mogą mieć i hodować psy na zasadzie współwłasności - trzeba w tym celu przedłożyć w związku umowę, której wzór znajduje się na stronie internetowej www.zkwp.pl.

Pies może mieć kilku właścicieli, spośród których należy wybrać jednego przedstawiciela i wyłącznego dysponenta czworonoga. W wypadku prowadzenia hodowli trzeba określić, który z przydomków hodowlanych współwłaścicieli będzie używany. Jeżeli należą oni do różnych oddziałów, to pies zostanie zarejestrowany w oddziale przedstawiciela i w nim będzie prowadzona cała dokumentacja hodowlana. Zmiana przedstawiciela lub przydomka hodowlanego musi być za każdym razem zgłoszona do oddziału związku co najmniej na miesiąc przed planowanym kryciem.

Za działania każdego ze współwłaścicieli odpowiadają również pozostali. Kara nałożona na jednego z nich, której skutkiem jest np. ograniczenie używania psa w hodowli, uniemożliwia (w czasie jej obowiązywania) przerejestrowanie czworonoga na kogoś innego.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments