Kynolog radzi


Czy sędzia może zgłaszać, oceniać i prezentować na wystawie psy, których jest właścicielem lub hodowcą?

Czy sędzia może zgłaszać, oceniać i prezentować na wystawie psy, których jest właścicielem lub hodowcą?
Regulamin kolegium sędziów Związku Kynologicznego w Polsce dopuszcza – pod pewnymi warunkami – możliwość zgłaszania, oceniania i prezentowania psów, których właścicielem, współwłaścicielem, hodowcą jest lub był sędzia kynologiczny. Według przepisów, nie może on jednak zgłaszać swoich psów na wystawę w dniu, w którym sędziuje. Nie wolno mu też tego dnia prezentować jakiegokolwiek innego psa.
Na wystawach i próbach pracy sędziemu nie wolno pokazywać psów, których nie jest właścicielem lub współwłaścicielem, które nie pochodzą z jego hodowli lub nie należą do jego najbliższej rodziny. Nie wolno mu też oceniać psów, których był właścicielem, współwłaścicielem, treserem lub przewodnikiem, które utrzymywał, sprzedawał lub pośredniczył w ich sprzedaży w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających wystawę.
Dotyczy to również czworonogów należących do jego najbliższych krewnych, partnera życiowego oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe. Wszystkie wymienione wyżej osoby mogą jednak zgłosić swoje psy na wystawę, na której pracuje sędzia – pod warunkiem że nie należą do rasy przez niego ocenianej.
Podobne zakazy dotyczą także prób i konkursów pracy – sędziemu nie wolno oceniać na nich psów, które sam wyszkolił, przed upływem roku od zakończenia szkolenia.
Sędziego obowiązują też inne zasady, m.in. nie może krytykować publicznie pracy innego sędziego, zaglądać do katalogu wystawowego przed sędziowaniem lub w jego trakcie, przyjeżdżać na wystawę w towarzystwie osoby, której psy będzie oceniał, lub gościć u takiego człowieka przed wystawą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments