Ocena psychiki psa


Zestaw ćwiczeń, które należy wykonac z psem by móc go prawidłowo ocenić.

1. PODCHODZENIE * KONTAKT * WSPÓŁPRACA * DOTYK
Opisywana jest reakcja psa na osobę przeprowadzającą test (nieznajomego pomocnika).

2. ZABAWA * CHWYTANIE PRZEDMIOTU W ZABAWIE *PRZECIĄGANIE
Sprawdzamy, czy pies chwyta zabawkę i czy zainteresowany dalszą zabawą przynosi ją do pomocnika. Używamy miękkiej zabawki.

3. POGOŃ * CHWYTANIE W POGONI
Pies podąża za zabawką, zygzakiem ciągniętą po ziemi. Oceniana jest intensywność pogoni i chwytania.

4. ZACHOWANIE
Przewodnik stoi nieruchomo z psem na smyczy. Ocenia się zachowanie psa (czy jest zaniepokojony).

5. ZABAWA W ODDALI
Przewodnik i pies stoją w miejscu startu, skąd widzą i słyszą zachęcające do zabawy gesty i krzyki pomocnika. Kiedy pomocnik się chowa, pies jest spuszczany ze smyczy, dzięki czemu może go odnaleźć, szukając kontaktu i dalszej zabawy.
W miejscu startu oceniane jest zainteresowanie psa pomocnikiem, czy pies wykazuje zachowania grożące lub agresywne. Pożądana jest ciekawość, zainteresowanie zabawą oraz współpraca między psem i pomocnikiem.

6. ZASKOCZENIE
W trakcie spaceru z przewodnikiem przed psem nieoczekiwanie pojawia się duży manekin. Oceniany jest strach, zachowania grożące, agresja i ciekawość psa. Następnie pies i przewodnik mijają manekin kilka razy, aby sprawdzić, czy zwierzak pozostaje pod wrażeniem tej sytuacji czy też zdążył ją już „zapomnieć”.

7. NAGŁY DŹWIĘK
Pies słyszy nagle głośny dźwięk. Obserwuje się strach oraz ciekawość psa. Następnie zwierzak i przewodnik znów mijają to miejsce, ale tym razem nie rozlega się żaden dźwięk.

8. DUCHY
Dwa na biało ubrane „duchy” (ludzie z założonymi na głowy białymi kubłami),  zbliżają się powoli do psa i przewodnika. Obserwowane są zachowania grożące, agresja, strach i ciekawość czworonoga

9. ZABAWA I WYSTRZAŁ
Raz jeszcze obserwuje się zainteresowanie psa zabawą oraz chwytanie, by sprawdzić, czy jego zachowanie uległo zmianie pod wpływem przeprowadzonych do tej pory ćwiczeń. Podczas zabawy oraz kiedy pies stoi spokojnie, słychać kilka wystrzałów; sprawdza się, czy pies zwraca na nie uwagę.

 

Arkusz oceny psychiki psa
Ćwiczenie / ocena 1 2 3 4 5
 1a. Kontakt powitanie Odmawia nawiązania kontaktu warcząc lub/ i próbując ugryźć Unika nawiązania kontaktu wycofując się Akceptuje kontakt, nie wycofuje się Sam nawiązuje kontakt lub odpowiada na próby nawiązania kontaktu Entuzjastyczny kontakt, może skakać, skamleć lub szczekać
 1b. Kontakt współpraca Nie biegnie za zabawką, nawet po powtórzeniu zachęty lub zachowuje się jak nieobecny Niechętnie biegnie za zabawką Biegnie, ale nie jest zainteresowany zabawą z pomocnikiem Biegnie chętnie i z zaangażowaniem Biegnie chętnie, okazuje duże zainteresowanie pomocnikiem
 1c. Kontakt dotyk Odmawia kontaktu, warczy i/ lub próbuje ugryźć Unika kontaktu, wycofuje się. Szuka wsparcia u przewodnika Akceptuje dotyk Akceptuje dotyk i nawiązuje kontakt Akceptuje dotyk i radośnie nawiązuje kontakt
 2a. Zabawa  Nie bawi się Nie bawi się, jest zainteresowany Bawi się, powoli na początku, ale po chwili bardziej aktywnie Zaczyna bawić się szybko i robi to aktywnie Zaczyna bawić się bardzo szybko i bardzo aktywnie
2b. Chwytanie przedmiotu w zabawie  Nie chwyta Nie chwyta, obwąchuje zabawkę Chwyta niepewnie lub tylko przednimi zębami Chwyta od razu, łapie całym pyskiem Chwyta od razu, również zabawkę w ruchu
2c. Chwytanie zabawki i przeciąganie  Nie chwyta Chwyta niepewnie, puszcza, nie ciągnie Chwyta, ciągnie odrobinę, puszcza i znów chwyta. Może także podgryzać Chwyta szybko, ciągnie do końca ćwiczenia Chwyta szybko, również potrząsa – nawet gdy pomocnik nieruchomieje – do końca ćwiczenia
3a. Pogoń Nie goni Zaczyna, ale przestaje gonić Zaczyna gonić powoli, przyspiesza i chwyta zabawkę Goni szybko, zorientowany na cel, zatrzymuje się przy zabawce Zaczyna od razu gonić, z dużą prędkością, mija zabawkę, ale zawraca
3b. Chwytanie Nie zainteresowany przedmiotem. Nie zbliża się Nie chwyta, ale wącha zabawkę Podejmuje zabawkę ostrożnie lub z opóźnieniem Chwyta zabawkę i puszcza ją Chwyta zabawkę i trzyma przez przynajmniej 3 sek.
4. Zachowanie Nie zainteresowany, bierny Zainteresowany i spokojny, stoi, siedzi lub leży Zainteresowany, ogólnie spokojny, zmieniający zachowania. Zainteresowany i niespokojny Szybko zmienia zachowania.  Niespokojny przez cały czas
5a. Zabawa w oddali – zainteresowanie Nie wykazuje zainteresowania Zainteresowany, po czym traci zainteresowanie Zainteresowany, uważnie śledzi ruch pomocnika Zainteresowany, wykazuje tendencję podążania za pomocnikiem. Bardzo zainteresowany, podejmuje kilka prób podążenia za pomocnikiem.
 5b. Zabawa w oddali – sygnały grożące i agresja Nie wykazuje żadnych sygnałów/ zachowań grożących W czasie pierwszej fazy wykazuje kilka (1, 2) zachowań grożących Wykazuje kilka (1, 2) zachowań grożących w trakcie ćwiczenia Wykazuje sporo zachowań grożących w trakcie pierwszej fazy Wykazuje sporo zachowań grożących w trakcie ćwiczenia
5c. Zabawa w oddali – ciekawość     Nie podchodzi do pomocnika. Podchodzi do pomocnika, gdy ten do niego mówi i rzuca zabawkę. Podchodzi do pomocnika kiedy ten  zaczyna mówić Podchodzi do pomocnika, ale skulony i z opóźnieniem Podchodzi do pomocnika bez wahania
5d. Zabawa w oddali – chęć do zabawy Nie bawi się, nie wykazuje zainteresowania Nie bawi się, ale wydaje się zainteresowany Bawi się, delikatnie chwyta, nie szarpie Gryzie, puszcza, znów chwyta Chwyta szybko, szarpie, nie puszcza
 5e. Zabawa w oddali – interakcja Brak zainteresowania Wykazuje zainteresowanie, ale pozostaje bierny Zachowuje się aktywnie, gdy aktywny jest pomocnik Aktywny nawet jeśli pomocnik stoi spokojnie Zaprasza biernie stojącego pomocnika do zabawy
6a. Zaskoczenie  – strach Nie zatrzymuje się lub zatrzymuje za krótko Kuli się i zatrzymuje Szybki unik, utrzymuje kontakt wzrokowy Ucieka na odległość mniejszą niż 5 m Ucieka na odległość większą niż 5 m
6b. Zaskoczenie  – agresja Brak sygnałów grożących Okazjonalne zachowania grożące Kilka zachowań grożących przez dłuższą chwilę Kilka zachowań grożących i atak Zachowania grożące i atak, co może skończyć się ugryzieniem
 6c. Zaskoczenie  – ciekawość Podchodzi, kiedy manekin jest nisko lub wcale nie podchodzi Podchodzi dopiero kiedy przewodnik zaczyna mówić do manekina, przykuca i woła psa Podchodzi, kiedy przewodnik zbliża się do manekina Podchodzi, kiedy przewodnik rusza w stronę manekina Nawiązuje kontakt bez pomocy ze strony przewodnika
6d. Zaskoczenie  – strach Nie unika i nie zmienia tempa mijając manekin Nieznaczna zmiana tempa i prędkości podczas mijania Zmiana tempa i prędkości w czasie pierwszego mijania. Przy drugim przejściu w normie Zmiana tempa i prędkości w czasie co najmniej dwóch przejść. Zachowanie się nie zmienia Wykazuje duży strach lub strach zwiększa się w trakcie mijania manekina
6e. Zaskoczenie   – zainteresowanie  Brak zainteresowania Zatrzymuje się. Wącha lub ogląda manekin w trakcie jednego z czterech minięć Zatrzymuje się. Wącha lub ogląda manekin w trakcie przynajmniej dwóch prób mijania Gryzie manekin lub bawi się nim, jednak zachowanie to zanika podczas dalszych prób mijania Gryzie lub bawi się manekinem w czasie co najmniej dwóch prób mijania
7a. Nagły dźwięk – strach Nie zatrzymuje się lub zatrzymuje na krótko Kuli się i zatrzymuje Szybki unik, utrzymuje kontakt wzrokowy Ucieka na odległość mniejszą niż 5 m Ucieka na odległość większą niż 5 m
7b. Nagły dźwięk – ciekawość Nie podchodzi Podchodzi, kiedy przewodnik mówi w kierunku źródła dźwięku, przykuca i woła psa Podchodzi, kiedy przewodnika zbliża się do źródła dźwięku Podchodzi, kiedy przewodnik rusza w kierunku źródła dźwięku Podchodzi bez pomocy ze strony przewodnika
7c. Nagły dźwięk – strach Nie unika i nie zmienia tempa w trakcie mijania źródła dźwięku Nieznaczne unikanie lub zmiana tempa podczas jednej próby mijania Zmiana tempa i prędkości w czasie pierwszego mijania. Przy drugim przejściu w normie Zmiana tempa i prędkości w czasie co najmniej dwóch przejść. Zachowanie się nie zmienia Wykazuje duży strach lub strach zwiększa się w trakcie mijania źródła dźwięku
7d. Nagły dźwięk – zainteresowanie Brak zainteresowania Zatrzymuje się. Wącha lub ogląda źródło dźwięku w trakcie jednego z czterech minięć Zatrzymuje się. Wącha lub ogląda manekin w trakcie przynajmniej dwóch prób mijania Gryzie lub bawi się przedmiotem, jednak zachowanie to zanika podczas dalszych prób mijania Gryzie lub bawi się przedmiotem  w czasie co najmniej dwóch prób mijania
8a. Duchy – zachowania grożące i agresja   Brak zachowań grożących Okazjonalne zachowania grożące Powtarzane zachowania grożące trwające dłuższą chwilę Powtarzane zachowania grożące oraz atak Powtarzane zachowania grożące oraz ataki
8b. Duchy – kontrola (podczas podchodzenia) Sporadycznie kontroluje,  po czym traci zainteresowanie albo nie wykazuje zainteresowania Kilka razy spogląda na duchy Kontakt i/ lub kontrola z długimi przerwami, np. w połowie odległości od obu duchów, lub na całej odległości do jednego z duchów Kontakt i/ lub kontrola z krótkimi przerwami w stosunku do obu duchów Kontakt i/ lub kontrola w stosunku do obu duchów  podczas całego ćwiczenia
8c. Duchy – strach (podczas podchodzenia) Stoi przed przewodnikiem lub obok niego Sporadycznie się wycofuje, stoi przed przewodnikiem lub obok niego Waha się między kontrolowaniem i unikaniem, stoi przed przewodnikiem lub obok niego Sporadyczne kontrolowanie i unikanie, stoi za przewodnikiem Wycofuje się na odległość większą niż długość smyczy, albo ucieka
8d. Duchy – ciekawość Podchodzi do pomocnika, kiedy przewodnik ściągnie z niego przebranie, albo nie nawiązuje kontaktu w ogóle Nawiązuje kontakt, kiedy przewodnik zaczyna rozmawiać z pomocnikiem i woła psa Nawiązuje kontakt z pomocnikiem, podchodząc do niego z przewodnikiem Nawiązuje kontakt z pomocnikiem, kiedy przewodnik jest w połowie drogi do pomocnika Samodzielnie nawiązuje kontakt z pomocnikiem
8e. Duchy – kontakt Odmawia lub aktywnie unika kontaktu, albo brak kontaktu Akceptuje kontakt w bierny sposób Odpowiada na kontakt pomocnika Samodzielnie nawiązuje kontakt z pomocnikiem Kontakt z pomocnikiem jest intensywny, pies może skakać lub piszczeć
9a. Zabawa Nie bawi się Nie bawi się, wykazuje zainteresowanie Bawi się, zaczyna ostrożnie, ale z czasem coraz bardziej aktywnie Bawi się aktywnie, szybko zaczyna Zaczyna bardzo szybko, bawi się bardzo aktywnie
9b. Zabawa  – chwytanie Nie chwyta Nie chwyta, wącha zabawkę Chwyta ostrożnie i tylko przednimi zębami Chwyta od razu całym pyskiem Chwyta od razu, również zabawkę w ruchu
10. Wystrzał Brak reakcji, szybka kontrola Pogorszenie reakcji z każdym kolejnym strzałem w czasie zabawy/ bierności. Później szybko wraca do siebie Zwraca uwagę na strzał, obserwatorów lub coś innego, ale wraca do zabawy lub bierności Przerywa zachowanie, koncentruje się całkowicie na obserwatorach, strzałach lub czymś innym. Nie wraca do zabawy/ bierności Reaktywny, przestraszony albo chce opuścić teren, uciec.