Pies – kot 1:0


Na przestrzeni wieków mózgi psów urosły bardziej niż kotów, ponieważ zwierzętom lepiej zsocjalizowanym są one bardziej potrzebne niż tym o większych skłonnościach do samotnictwa. Przełomowe odkrycie naukowców z Oxford University ogłoszono na łamach magazynu „PNAS”.

 Jego autorami są dr Susanne Shultz i prof. Robin Dunbar z Instytutu Antropologii Poznawczej i Ewolucyjnej (ICEA). Po raz pierwszy sporządzono wykres obrazujący rozwój mózgów ponad 500 różnych grup ssaków na przestrzeni 60 mln lat. Badano zwierzęta żyjące i skamieliny.

Dotąd powszechnie sądzono, że mózg rósł proporcjonalnie do powiększającego się ciała i że tendencja ta dotyczyła wszystkich ssaków. Teraz się okazało, że przez wieki najbardziej rozwinęły się mózgi małp, koni, delfinów, wielbłądów i psów, czyli ssaków żyjących w stabilnych grupach społecznych. Z kolei mózgi samotników takich jak koty, jelenie czy nosorożce rosły w tym samym czasie dużo wolniej.

Dr Susanne Shultz uważa, że dowodzi to, iż kooperacja i koordynacja działań potrzebne w grupie wymusiły powiększenie mózgu, który musiał sobie radzić z wymogami socjalizacji. Z kolei prof. Robin Dunbar dodaje, że nawet mózgi zwierząt, które mają kontakt z ludźmi, takich jak koty, są o wiele mniejsze niż te u psów czy koni, co wynika właśnie z braku socjalizacji. MC