Podatek od hodowli


Czy sprzedając szczenięta, trzeba zapłacić podatek?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych posiadanie nawet jednego rasowego psa może zostać zakwalifikowane jako hodowla w ramach „działów specjalnych produkcji rolnej”. Z drugiej strony, nawet liczne stado psiaków można utrzymywać wyłącznie dla przyjemności.

Jeżeli decydujemy się prowadzić hodowlę w celach zarobkowych, prawo podatkowe nakłada na nas liczne obowiązki – począwszy od złożenia w urzędzie skarbowym (do 30 listopada) deklaracji, według ustalonego wzoru, o rodzajach i rozmiarach zamierzonej „produkcji” w roku następnym, a na obowiązku płacenia podatku kończąc.

Hodowca może założyć księgi podatkowe według takich samych zasad, jakie obowiązują osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, lub wybrać prostszą formę, w której dochód do opodatkowania ustalany jest w sposób szacunkowy.

W pierwszym przypadku opodatkowaniu podlega dochód będący różnicą między przychodem ze sprzedaży szczeniąt i kosztami prowadzenia hodowli. W drugim – zdecydowanie prostszym – płaci się 27 zł 90 gr podatku rocznie (tzw. ryczałtu) od każdej sztuki stada podstawowego (tj. dorosłego psa, który może być użyty do dalszej hodowli – zostać ojcem lub matką szczeniąt przeznaczonych na sprzedaż). Niezależnie od wybranej metody uzyskane dochody wykazywane są w zeznaniu rocznym (PIT 36) razem z dochodami z innych źródeł. Może się jednak zdarzyć, że chociaż nie prowadzimy profesjonalnej hodowli, chcemy sprzedać nasze szczeniaki. Co wtedy? Jeżeli sprzedane szczenięta miały mniej niż 6 miesięcy – co zwykle ma miejsce – uzyskany dochód będzie podlegał opodatkowaniu. Podatek zapłacimy od „różnicy pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży rzeczy (w tym wypadku psa) a kosztem nabycia, zmniejszonej o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy” (art. 24 ust. 6 ustawy o podatku od osób fizycznych). Oznacza to, że przychód możemy pomniejszyć o wydatki, jakie ponieśliśmy do czasu sprzedaży szczeniaka. Uzyskany dochód powinniśmy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Sprzedając szczeniaki, musimy pamiętać o jeszcze jednym podatku – od czynności cywilnoprawnych. Sprzedaż rzeczy (tu psa), jeśli jej wartość przekracza 1000 zł, podlega opodatkowaniu w wysokości 2 proc. uzyskanego przychodu. Dodatkowo zobowiązani jesteśmy do złożenia w urzędzie deklaracji wg specjalnego wzoru (PCC-1). Podatek ten, chociaż obciąża solidarnie obie strony transakcji, zwyczajowo opłaca kupujący w ciągu 14 dni od daty sprzedaży.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments