Psi nauczyciel

fot. Shutterstock

Jak zostać instruktorem szkoleniowym?

U prawnienia do prowadzenia kursów szkolenia psów, a także pokazów i zawodów, nadaje Związek Kynologiczny w Polsce. Kandydat na młodszego instruktora musi być członkiem ZKwP przynajmniej 5 lat. Obowiązuje go wyszkolenie psa na stopień PT oraz IPO-I, IPO-II. Tytuł młodszego instruktora szkolenia psów uzyskuje się po zdaniu egzaminu przed komisją wyznaczoną przez Główną Komisję Szkolenia Psów. Kandydatów typują okręgowe komisje szkolenia, a wniosek musi być zatwierdzony przez zarząd oddziału, do którego kandydat należy.

Młodszy instruktor szkolenia może zostać instruktorem szkolenia po odbyciu 3 lat stażu w pracy społecznej w szkoleniu psów w Związku, drogą uchwały GKSzP, po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządu oddziału macierzystego. Musi też w tym czasie wyszkolić psa do IPO-III.

Starszym instruktorem szkolenia zostaje instruktor na zasadach analogicznych jak młodszy zostaje instruktorem, poza obowiązkiem wyszkolenia psa do IPO-III (wyższego stopnia wyszkolenia psa już nie ma). Niestety, w Polsce nie można uzyskać uprawnień instruktora agility, flyballu czy frisbee.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments