Redakcja

Redaktor naczelna
Paulina Król

Redaktor prowadząca i content manager
Aleksandra Więcławska

Adres e-mail
redakcja@psy.pl

Adres redakcji
Petstar sp. z o.o.
ul. Chmielna 36
00-020 Warszawa

Adres korespondencyjny
Petstar sp. z o.o.