Surowsze przepisy dla psiarzy

fot. Shutterstock

Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Nowe przepisy są szczególnie istotne dla posiadaczy psów.

Według nowej ustawy posiadacz czworonoga jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru nad psem dla zagwarantowania bezpieczeństwa innych osób lub zwierząt. Jeśli pies przebywa na posesji i nie jest trzymany na uwięzi, posiadacz psa musi ogrodzić teren tak, by pies nie wydostał się poza ogrodzenie, a ponadto zobowiązany jest umieścić tabliczkę ostrzegającą przed psem. W miejscach publicznych psy należy prowadzić albo na smyczy albo w kagańcu. Jeśli pies jest rasy, która jest uznawana za agresywną, musi być prowadzony jednocześnie na smyczy i w kagańcu. Za nieprzestrzeganie tego przepisu grozi grzywna.

Zmieniły się także przepisy dotyczące prowadzenia hodowli i posiadania psów ras uznawanych za agresywne oraz mieszańców „w typie” agresywnych – wymagane teraz będzie specjalne zezwolenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zgodę otrzymać będą mogły tylko osoby pełnoletnie, nie karane, posiadające nienaganną opinię wydaną przez komendanta policji i pozytywne orzeczenie od lekarza oraz psychologa. Jeśli dotychczasowy posiadacz psa uznawanego za agresywnego nie uzyska zezwolenia, ustawa zobowiązuje go do zbycia psa komuś, kto posiada zezwolenie, albo przekazania psa państwowej lub komunalnej jednostce, która może utrzymywać takie zwierzęta, albo oddać psa do schroniska.

Ponadto psy ras agresywnych i mieszańce „w typie” agresywnych muszą być poddane szkoleniu na posłuszeństwo przed ukończeniem przez psa 1,5 roku. Będą je mogły prowadzić organizacje społeczne zrzeszające właścicieli psów, przedsiębiorcy lub wyspecjalizowane jednostki służb powołanych do zachowania bezpieczeństwa. Szkolenia mogą również prowadzić organizacje społeczne, które zapisały w statucie działania na rzecz ochrony zwierząt. Posiadacz psa rasy uznawanej za agresywną musi ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez psa.

Za brak zezwolenia, lub nieoddanie psa gdy nie uzyska się zezwolenia, można pójść do aresztu lub zapłacić grzywnę. Kara grozi też za brak ubezpieczenia lub niepoddanie psa szkoleniu.

Listę ras psów uznawanych za agresywne przygotowywać będzie Minister Spraw Węwnętrznych i Administracji.

Za przyjęciem rządowego projektu ustawy było 393 posłów, dwóch było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu, teraz nowelizacją zajmie się Senat.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments