02.04.2017

Serce dla Zwierząt 2017

author-avatar.svg

psy.pl

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Regulamin głosowania w plebiscycie.

Regulamin konkursu „plebiscyt Serce dla Zwierząt”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu pod nazwą „Plebiscyt Serce dla zwierząt” (dalej zwanego „Plebiscytem”) jest „Petstar” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-562), przy ul. Odolańskiej 38, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000332117 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, numer NIP 527-26-05-346 (dalej zwana „Organizatorem”).

 • Plebiscyt jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Regulamin Plebiscytu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej sercedlazwierzat.pl
 • Uczestnikiem Plebiscytu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub niepełnoletnia tylko i wyłącznie za zezwoleniem prawnego opiekuna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Plebiscytu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 1. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

2.1.    Ogłoszenie o Plebiscycie ukaże się 4 kwietnia 2017 r. w serwisie Psy.pl oraz w magazynie Mój Pies i Kot 3(21)2017 (na rynku od 3 kwietnia) oraz publikowane będzie na łamach innych stron internetowych należących do Organizatora, za także w pismach wydawanych przez Organizatora (bądź w innych miejscach za wiedzą Organizatora) lub na portalu społecznościowym Facebook.

2.2.    Plebiscyt będzie trwał w dniach od 3 kwietnia do 6 czerwca 2017 r. i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Plebiscytu.

2.3     Lista laureatów Plebiscytu zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.psy.pl w terminie najpóźniej do dnia 30 lipca 2017 r.

 1. PRZEBIEG PLEBISCYTU
 • W celu wzięcia udziału w Plebiscycie uczestnik powinien:

W okresie trwania Plebiscytu dokonać zgłoszenia opisanego szczegółowo w ogłoszeniu o Plebiscycie. Uczestnik Plebiscytu przesyła ww. zgłoszenie poprzez wysłanie SMS pod numer 71750 (koszt 1 SMS-a to 1,23 zł z VAT) o następującej treści: np. SERCE. ze wskazaniem symbolu osoby, na którą chce zagłosować spośród kandydatur osób, których lista ukazała się w magazynie Mój Pies i Kot 3(21)2017 oraz na stronie Psy.pl. Na wybranego kandydata można zagłosować też bezpłatnie na stronie www.sercedlazwierzat.pl

3.2 Przez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem SMS-a lub głosując online Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w niniejszym Regulaminie oraz w ogłoszeniu o Plebiscycie.

 • Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w pkt 3 powyżej uważa się za zgłoszenie udziału uczestnika w Plebiscycie.
 • Jeden uczestnik może wysłać dowolną ilość sms-ów na swojego kandydata. Głosować online można raz na dobę.
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 • Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Plebiscytu, tj., od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: [email protected] lub w formie pisemnej na adres Organizatora: ul. Odolańska 38, 02-562 Warszawa, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Plebiscyt Serce dla zwierząt.
 • Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
 • Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 • Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 • Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.
Pierwsza publikacja: 26.04.2022

Podziel się tym artykułem:

author-avatar.svg
psy.pl

Psy.pl to portalu tworzony przez specjalistów, ekspertów ale przede wszystkim przez miłośników zwierząt.

Zobacz powiązane artykuły

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Szczęśliwy Pies”. Poznaj laureatów

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Zwieńczeniem 15. edycji „Zerwijmy Łańcuchy” był ogólnopolski konkurs plastyczny „Szczęśliwy pies”. Serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie i gratulujemy laureatom. 

undefined

06.12.2022

Regulamin konkursu: Idą święta

Ten tekst przeczytasz w 10 minut

Regulamin konkursu: Idą święta. Konkurs trwa do 13.12.2022 

pies zestaw.jpeg

undefined

25.08.2022

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”!

Ten tekst przeczytasz w 5 minut

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”

logotyp-psy.pl_-e1651237535487.png.webp

undefined

null

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter i otrzymuj raz w tygodniu wieści ze świata psów!

Zapisz się