Grzywna za życie

Wszelkie formy znęcania się nad zwierzętami, świadome dopuszczanie do zadawania im bólu lub cierpień są zakazane przez prawo i stanowią przestępstwo. Zgodnie z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt za ich popełnienie grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub więzienia do dwóch lat. Sąd wydając wyrok może (a jeśli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem – jest zobowiązany) orzec przepadek zwierzęcia.

Popełnienie przestępstwa należy zgłosić na policję. Pomóc mogą również organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Niestety, udowodnienie popełnienia tego typu przestępstwa zwykle nie jest łatwe. Nie zwalnia nas to jednak z reagowania w każdym wypadku, gdy wiemy, że zwierzętom dzieje się krzywda.