Serce dla Zwierząt

Serce dla Zwierząt

Strażak ochotnik, Mister Polski 2014, popularność wykorzystuje dla dobra zwierząt.