Wyniki konkursu „Świąteczny czas”

Autorzy przedstawionych niżej zdjęć otrzymają przysmaki dla psa od firmy Brit.

Zdjęcia te będą też brane pod uwagę w wyborze fotografii roku pod koniec 2014 roku.

Autorów zdjęć prosimy o przesłanie danych do wysyłki nagrody na [email protected].