10.03.2018

Regulamin głosowania Serce dla Zwierząt 2018

author-avatar.svg

psy.pl

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Regulamin głosowania w plebiscycie.

Plebiscyt "Serce dla Zwierząt"

fot. Shutterstock

Regulamin konkursu „plebiscyt Serce dla Zwierząt”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu pod nazwą „Plebiscyt Serce dla zwierząt” (dalej zwanego „Plebiscytem”) jest „Petstar” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-020), przy ul. Chmielnej 36, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000332117 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, numer NIP 527-26-05-346 (dalej zwana „Organizatorem”).

 • Plebiscyt jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Regulamin Plebiscytu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej sercedlazwierzat.pl
 • Uczestnikiem Plebiscytu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub niepełnoletnia tylko i wyłącznie za zezwoleniem prawnego opiekuna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Plebiscytu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 1. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

2.1.    Ogłoszenie o Plebiscycie ukaże się 10 marca 2018 r. w serwisie Psy.pl oraz publikowane będzie na łamach innych stron internetowych należących do Organizatora, za także w pismach wydawanych przez Organizatora (bądź w innych miejscach za wiedzą Organizatora) lub na portalu społecznościowym Facebook.

2.2.    Plebiscyt będzie trwał w dniach od 10 marca do 24 maja 2018 r. i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Plebiscytu.

2.3     Laureat Plebiscytu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.psy.pl w terminie najpóźniej do dnia 15 czerwca 2018 r.

 1. PRZEBIEG PLEBISCYTU
 • W celu wzięcia udziału w Plebiscycie uczestnik powinien:

W okresie trwania Plebiscytu dokonać zgłoszenia opisanego szczegółowo w ogłoszeniu o Plebiscycie. Uczestnik Plebiscytu przesyła ww. zgłoszenie poprzez wysłanie SMS pod numer 7136 (koszt 1 SMS-a to 1,23 zł z VAT) o następującej treści: np. SERCE. ze wskazaniem symbolu osoby, na którą chce zagłosować spośród kandydatur osób, których lista ukazała się na stronie Psy.pl. Na wybranego kandydata można zagłosować też bezpłatnie na stronie www.sercedlazwierzat.pl

3.2 Przez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem SMS-a lub głosując online Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w niniejszym Regulaminie oraz w ogłoszeniu o Plebiscycie.

 • Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w pkt 3 powyżej uważa się za zgłoszenie udziału uczestnika w Plebiscycie.
 • Jeden uczestnik może wysłać dowolną ilość sms-ów na swojego kandydata. Głosować online można raz na dobę.
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 • Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Plebiscytu, tj., od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: [email protected] lub w formie pisemnej na adres Organizatora: ul. Chmielna 36, 00-020 Warszawa, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Plebiscyt Serce dla Zwierząt”.
 • Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
 • Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 • Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 • Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.
Pierwsza publikacja: 26.04.2022

Podziel się tym artykułem:

author-avatar.svg
psy.pl

Psy.pl to portalu tworzony przez specjalistów, ekspertów ale przede wszystkim przez miłośników zwierząt.

Zobacz powiązane artykuły

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Szczęśliwy Pies”. Poznaj laureatów

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Zwieńczeniem 15. edycji „Zerwijmy Łańcuchy” był ogólnopolski konkurs plastyczny „Szczęśliwy pies”. Serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie i gratulujemy laureatom. 

undefined

06.12.2022

Regulamin konkursu: Idą święta

Ten tekst przeczytasz w 10 minut

Regulamin konkursu: Idą święta. Konkurs trwa do 13.12.2022 

pies zestaw.jpeg

undefined

25.08.2022

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”!

Ten tekst przeczytasz w 5 minut

Regulamin konkursu “Świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa 2022”

logotyp-psy.pl_-e1651237535487.png.webp

undefined

null

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter i otrzymuj raz w tygodniu wieści ze świata psów!

Zapisz się