Chcesz zorganizować akcję „Zerwijmy łańcuchy”? Zobacz, co musisz wiedzieć!

author-avatar.svg

psy.pl

Ten tekst przeczytasz w 8 minut

Jesteś pełnoletni i chciałbyś pomóc psom? Myślisz o tym, by zorganizować akcję w swoim mieście, ale nie wiesz, co tak naprawdę musiałbyś zrobić? Oto wszystko, co musisz wiedzieć, by zostać koordynatorem!

Akcja "Zerwijmy łańcuchy"

fot. Celestyna Król

O akcji „Zerwijmy łańcuchy”

Organizatorem akcji „Zerwijmy łańcuchy” jest portal Psy.pl. Jest to protest przeciwko stałemu trzymaniu psów na łańcuchach. W ramach akcji w wielu miejscach Polski organizowane są happeningi, których uczestnicy symbolicznie przypinają się łańcuchem do budy, wyrażając swój sprzeciw dla takiej formy trzymania zwierząt.

Happeningi mają na celu uświadamianie społeczeństwa, że stałe trzymanie psów na łańcuchu jest złe, niehumanitarne i niezgodne z prawem. Do akcji włączają się osoby, którym los zwierząt nie jest obojętny, a także organizacje zajmujące się ochroną zwierząt oraz osoby publiczne: aktorzy, piosenkarze, dziennikarze i politycy.

 

Dlaczego protestujemy?

Protestujemy, bowiem stałe trzymanie psów na uwięzi jest w Polsce nadal powszechnym zjawiskiem. Jednocześnie jest ono:

 • Niezgodne z prawem – zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie zwierząt, zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Zabronione jest także trzymanie psów na uwięzi krótszej niż 3 metry.
 • Niehumanitarne – zwierzęta tak samo jak ludzie odczuwają ból, pragnienie, strach i samotność. Łańcuch, na którym uwiązany jest pies, na ogół jest ciężki, powoduje odkształcenia kręgosłupa, wrasta w szyję lub przymarza do niej oraz nie daje możliwości niezbędnego ruchu. Psy łańcuchowe często też cierpią z powodu zbyt długich pazurów, które boleśnie utrudniają im chodzenie.
 • Niebezpieczne dla ludzi – pies stale trzymany na uwięzi nie zna niczego poza swoim kawałkiem podwórka, więc wszystkiego się boi. Powoduje to u niego cierpienia psychiczne i fizyczne, które przekładają się także na szkodę dla ludzi, bowiem taki pies jest nerwowy, agresywny i może stanowić zagrożenie dla otoczenia.
 

Akcja
img_0694-e1502878559787.webp

Kim jest lokalny koordynator akcji?

Lokalny koordynator akcji to wolontariusz, który odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie happeningu „Zerwijmy łańcuchy” w wybranej przez siebie miejscowości. Osoba taka otrzymuje wsparcie merytoryczne i techniczne od organizatora akcji, czyli portalu Psy.pl oraz krajowego koordynatora akcji.

Jak zostać lokalnym koordynatorem akcji?

Lokalnym koordynatorem happeningu „Zerwijmy łańcuchy” zostać może każda osoba, która ukończyła 18 lat i zgłosi chęć przeprowadzenia akcji w danej miejscowości za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.zerwijmylancuchy.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyznania statusu lokalnego koordynatora akcji, jeżeli wcześniej dana miejscowość została już objęta koordynacją przez inną osobę. Zawsze pierwszeństwo organizacji ma koordynator akcji z poprzedniego roku, jeśli nie mieliśmy zastrzeżeń co do współpracy z nim.

Czym zajmuje się lokalny koordynator?

Lokalny koordynator akcji odpowiedzialny jest za:

 • wybranie miejsca, w którym odbędzie się happening „Zerwijmy łańcuchy” i zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia akcji do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (o czym będzie mowa dalej) w przypadku organizacji happeningu w miejscu publicznym;
 • uzyskanie zgody na przeprowadzenie akcji od administratora lub właściciela obiektu w przypadku organizacji akcji w miejscu prywatnym;
 • poinformowanie o akcji lokalnych mediów;
 • zorganizowanie budy, do której będą mogli przywiązać się uczestnicy akcji;
 • zachęcenie lokalnej społeczności do wzięcia udziału w akcji poprzez wywieszenie plakatów i dystrybucję ulotek;
 • koordynowanie akcji w dniu jej przeprowadzenia, w tym udzielanie wywiadów dla lokalnych mediów oraz kierowanie pracą wolontariuszy.

 

Wybór miejsca na przeprowadzenie akcji

Wybierając miejsce, w którym ma się odbyć happening, należy kierować się tym, aby akcja dotarła do jak największej liczby osób. Warto rozważyć przeprowadzenie akcji w miejscu, które jest często uczęszczane, np. przy centrum handlowym, w parku albo na rynku. Oprócz tego warto już na tym etapie rozważyć, czy mamy szanse na zdobycie zgody na przeprowadzenie happeningu w danym miejscu (w przypadku terenów prywatnych).

Akcja
fot. Celestyna Król

Materiały akcji

Każdy z lokalnych koordynatorów akcji otrzyma od nas paczkę, w skład której wejdą: ulotki, plakaty, obwieszczenia, łańcuchy oraz koszulka lokalnego koordynatora akcji. Ulotki należy rozdawać w trakcie trwania happeningu. Sugerujemy jednak, aby wraz z plakatami kilka dni przed akcją roznieść część ulotek po mieście, tak aby poinformować lokalną społeczność o planowanym happeningu. Warto też umieścić plakat i obwieszczenie, które dostaniecie w paczce, na budzie.

Jeżeli przewidujecie duże zainteresowanie akcją i z tego powodu potrzebować będziecie większej ilość ulotek lub plakatów, prosimy poinformować o tym krajowego koordynatora akcji. W miarę możliwości będziemy uwzględniać Wasze prośby, niemniej należy pamiętać, że nie mamy możliwości, aby zrealizować każdą z nich.

Jeśli zatem potrzebujecie większej ilości materiałów, to warto zapytać lokalne drukarnie czy też punkty kserograficzne, czy nie są zainteresowane współpracą i czy nie byłyby skłonne dodrukować ulotek lub plakatów. W zamian za taką pomoc możemy podziękować darczyńcy w zbiorczym podsumowaniu, które znajdzie się na stronie. O wsparciu ze strony danego darczyńcy możecie wspomnieć także w kontaktach z lokalnymi mediami.

Akcja
fot. Celestyna Król

Skąd wziąć budę?

Jednym z podstawowych zadań lokalnego koordynatora akcji jest zorganizowanie budy, do której będą mogły przypiąć się wszystkie chętne osoby. Budę można pożyczyć z lokalnego schroniska dla zwierząt, fundacji lub z hotelu dla zwierząt.

Jeżeli jednak nie ma takiej możliwości, warto zapytać lokalne sklepy zoologiczne lub sklepy z artykułami budowlanymi, czy nie posiadają na stanie budy, którą mogliby wypożyczyć na czas trwania akcji.

W przypadku, gdy nie uda się załatwić prawdziwej budy, istnieje możliwość stworzenia budy z kartonowych pudeł. Już kilka razy budy takie były wykorzystywane przy organizacji akcji, a o to, jak ją stworzyć, możecie zapytać krajowego koordynatora akcji.

Dodatkowe łańcuchy

Łańcuchy dotrą do Was w paczce od organizatora akcji. Jeżeli jednak stwierdzicie, że będziecie potrzebować większej ilości łańcuchów, to sugerujemy, abyście zwrócili się z prośbą o wypożyczenie łańcuchów do lokalnych sklepów zoologicznych lub schronisk dla zwierząt.

Kontakt z lokalnymi mediami

Lokalny koordynator akcji odpowiedzialny jest za kontakt z miejscowymi mediami. Pierwszą wiadomość, w której poinformujecie lokalne media o tym, że w Waszej miejscowości odbędzie się happening, należy wysłać około tygodnia przez happeningiem. Około 2-3 dni przed akcją warto wysłać kolejną wiadomość, w której przypomnicie o akcji.

Lokalne media często umieszczają przed happeningiem informację o tym, że taka akcja się odbędzie. Wówczas wielokrotnie lokalni koordynatorzy akcji proszeni są o udzielenie wywiadu lub podanie dodatkowych informacji dotyczących akcji.

Pamiętajcie, że media są podstawowym źródłem docierania do ludzi i propagowania idei akcji. Jeżeli dziennikarz zada Wam pytanie, na które nie będziecie znali odpowiedzi, to powiedzcie mu o tym. Zawsze w takim przypadku możecie poprosić dziennikarza o czas na sprawdzenie danej informacji, jak również możecie poprosić go o kontakt z krajowym koordynatorem akcji.

Media pojawiają się także w dniu akcji. Dziennikarze często robią zdjęcia i przeprowadzają wywiady z koordynatorami akcji oraz jej uczestnikami. Media pytają najczęściej, na czym polega akcja i dlaczego sprzeciwiamy się trzymaniu psów na uwięzi.

Przed wysłaniem do lokalnych mediów informacji o akcji, warto sprawdzić, który z dziennikarzy najczęściej zajmuje się taką tematyką i to właśnie do niego skierować wiadomość o akcji.

Jeżeli natomiast nie wiecie, który dziennikarz zajmuje się problematyką ochrony zwierząt, to wyślijcie e-mail albo list na ogólny adres redakcji. Nie zapominajcie również o ważnym medium, którym są portale społecznościowe. Możecie tworzyć lokalne wydarzenia o akcji w danym mieście, jak również informować o akcji na lokalnych forach.

Ważne!

Prosimy pamiętać, że głównym organizatorem i pomysłodawcą akcji jest portal Psy.pl, który koordynuje całość akcji i dba o niezbędne do jej właściwego przebiegu materiały. Informacja taka powinna znaleźć się w przekazie do mediów lokalnych, w szczególności jeżeli lokalnym koordynatorem happeningu jest organizacja społeczna.

 
Akcja
fot. Celestyna Król

Organizacja akcji w miejscu publicznym

W przypadku organizacji happeningu na otwartej przestrzeni, dostępnej dla nieokreślonej imiennie grupy osób, mamy do czynienia ze zgromadzeniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 1990 r.

Prawo o zgromadzeniach publicznych. Przeprowadzenie happeningu w takim miejscu, czyli np. w parku, na skwerze lub na rynku, wymaga wcześniejszego zawiadomienia o tym właściwego miejscowo urzędu gminy (miasta). Zawiadomienie należy złożyć pisemnie nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 3 dni robocze przed happeningiem.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy, w zawiadomieniu należy wskazać:

 • imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nawę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie;
 • imię, nazwisko, datę urodzenia, zdjęcie oraz adres przewodniczącego zgromadzenia;
 • cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,
 • miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników, a w przypadku, gdy planowane jest przejście uczestników zgromadzenia, także trasę przejścia ze wskazaniem miejsca jego rozpoczęcia i zakończenia,
 • określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy.

Organ gminy w drodze decyzji administracyjnej może zabronić organizacji zgromadzenia tylko z dwóch określonych w ww. ustawie powodów, a mianowicie:

 • gdy jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ww. ustawie lub naruszają przepisy ustaw karnych;
 • gdy odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.
 

Decyzję o zakazie zgromadzenia organ gminy zobowiązany jest doręczyć organizatorowi w ciągu 3 dni od dnia złożenia zawiadomienia o zamiarze jego przeprowadzenia. Brak decyzji o zakazie zgromadzenia oznacza zgodę na jego przeprowadzenie.

W przypadku decyzji zakazującej organizację zgromadzenia publicznego, organizatorowi takiego zgromadzenia przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji organu gminy do właściwego miejscowo wojewody. Odwołanie należy wnieść w terminie 24 godzin od otrzymania decyzji organu gminy. Wojewoda rozpoznaje odwołanie w ciągu kolejnych 24 godzin.

W związku z powyższym zalecamy, aby zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym wysyłać do organu gminy około 7-14 dni przez happeningiem, aby zapewnić czas na ewentualne wniesienie odwołania od negatywnej decyzji organu. W przypadku pytań dotyczących zawiadomienia organu gminy o zgromadzeniu publicznym, należy skontaktować się z krajowym koordynatorem akcji.

Organizacja akcji w miejscu prywatnym

Organizacja happeningu na terenie prywatnym nie wymaga zawiadamiania o tym organu gminy. W takim przypadku konieczne jest natomiast uzyskanie – najlepiej w formie pisemnej – zgody na przeprowadzenie takiego happeningu od właściciela lub administratora terenu. Miejscami prywatnymi, które często służą jako miejsce organizacji akcji, są np. centra handlowe, duże sklepy itd.

 
Akcja
fot. Celestyna Król

W dniu akcji

W dniu happeningu lokalny koordynator powinien pojawić się w miejscu organizacji akcji około 30 minut przed planowaną godziną jej rozpoczęcia, aby na spokojnie przygotować budę i wszystkie inne niezbędne rzeczy. W trakcie happeningu każda chętna osoba może przypiąć się do budy łańcuchem, wyrażając swój sprzeciw. Oprócz tego wolontariusze i lokalny koordynator akcji rozdawać powinni ulotki promujące akcję.

Podczas happeningu mogą pojawić się media, które będą chciały wykonać zdjęcia, nagrać reportaż lub przeprowadzić wywiad z uczestnikami akcji i lokalnym koordynatorem, o czym była wcześniej mowa. Akcja ma na celu uświadamianie społeczeństwa. Pamiętajcie jednak, że może zdarzyć się tak, iż pojawi się osoba, która będzie miała odmienne od nas poglądy na temat trzymania zwierząt na uwięzi.

W takim przypadku podejmujcie próby przekonania takich osób do tego, że trzymanie psów na łańcuchach jest złe. Nie bądźcie jednak źli na siebie, jeśli się to nie uda, bowiem do mentalności niektórych ludzi bardzo trudno dotrzeć.

Pamiętajcie też o tym, aby nie doprowadzić do sytuacji konfliktowej. Jeżeli ktoś gorliwie wyraża swój sprzeciw wobec akcji, nie wdawajcie się z nim w dyskusje. Należy pamiętać o tym, aby po akcji starannie uprzątnąć miejsce happeningu.

Organizator:

logotyp-psy.pl_-e1651237535487.png.webp

Pierwsza publikacja: 26.04.2022

Podziel się tym artykułem:

author-avatar.svg
psy.pl

Psy.pl to portalu tworzony przez specjalistów, ekspertów ale przede wszystkim przez miłośników zwierząt.

Zobacz powiązane artykuły

Przygnębiający obraz psa łańcuchowego - historia Dafiego

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Bez wody, jedzenia, za to z ciężkim i krótkim łańcuchem - historia jakich wiele. Dafi miał jednak to szczęście, że otrzymał pomoc na czas. 

historia Dafiego

undefined

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Szczęśliwy Pies”. Poznaj laureatów

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Zwieńczeniem 15. edycji „Zerwijmy Łańcuchy” był ogólnopolski konkurs plastyczny „Szczęśliwy pies”. Serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie i gratulujemy laureatom. 

undefined

Szczeniak został sam w domu na 10 dni. Co w tym czasie robił opiekun?

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Jeden z mieszkańców Piaszczyny w województwie pomorskim wyjechał za granicę i... zostawił swojego psa bez jakiejkolwiek opieki czy jedzenia. Sprawą zajęła się policja.

szczeniak sam w domu 10 dni

undefined

null

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter i otrzymuj raz w tygodniu wieści ze świata psów!

Zapisz się