Pobierz ulotkę

Co zrobić z ulotką?

– pokaż ją krewnym, sąsiadom lub znajomym, którzy trzymają psy na łańcuchach

– poproś nauczycielkę – twoją lub twojego dziecka – by przeprowadziła lekcję na temat prawidłowej opieki nad psem 

– poproś księdza w twojej parafii, by poruszył na jednym z kazań problem znęcania się nad zwierzętami w kontekście przykazania „nie zabijaj” czy dnia św. Franciszka