Przygarnięty pies

fot. Shutterstock

Jak przygarnąć psa zgodnie z prawem?

Gdy spotykamy błąkające się samotnie zwierzę, zwykle odruchowo je przygarniamy. Pies czy kot szybko staje się członkiem naszej rodziny. Jednak w świetle prawa nie jesteśmy jeszcze jego właścicielami.Przede wszystkim mamy obowiązek powiadomić o znalezisku policję lub starostę terenu, na którym błąkało się zwierzę. Zgodnie z art. 125 kodeksu wykroczeń, „kto w ciągu dwóch tygodni od dnia znalezienia cudzej rzeczy albo przybłąkania się cudzego zwierzęcia nie zawiadomi o tym organu Policji lub innego organu państwowego albo w inny właściwy sposób nie poszukuje posiadacza, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”. Dlatego powinniśmy uzyskać pisemne poświadczenie, że to zrobiliśmy.

Składając zawiadomienie, nie musimy się martwić, że zwierzę trafi do schroniska. Może się tak stać tylko wtedy, jeśli nie będziemy chcieli go przechowywać lub jeśli starosta uzna, że pozostawienie go u nas narazi je na szkodę. Odnaleziony właściciel musi wykazać, że zwierzę należy do niego. Może to zrobić, przedstawiając zdjęcia (fotografujmy nasze zwierzęta!) lub opisując jego cechy szczególne.

Jeśli właściciela nie uda się odnaleźć, przygarnięty pies lub kot stanie się prawnie naszą własnością dopiero po upływie dwóch lat od momentu znalezienia! Gdy natomiast właściciel zostanie odnaleziony, ale nie odbierze zwierzęcia – okres ten skrócony jest do roku, licząc od momentu powiadomienia właściciela. Przez cały ten czas właściciel ma prawo zażądać zwrotu zwierzęcia, mimo że oddanie go po tak długim okresie może być wręcz nieludzkie.

W wyjątkowy sposób prawo traktuje zwierzęta znalezione w budynkach publicznych (np. na poczcie) albo w innych pomieszczeniach otwartych dla publiczności (w teatrze, kinie, sali koncertowej), w wagonie kolejowym, na statku lub innym środku transportu publicznego. Zgodnie z art. 188 kodeksu cywilnego, znalazca zobowiązany jest w takich przypadkach oddać „rzecz” (w tym wypadku zwierzę) zarządcy budynku lub pomieszczenia albo właściwemu zarządcy środków transportu publicznego (kierownikowi pociągu, kierowcy autobusu). Psa znalezionego w tych miejscach nie wolno zabierać na przechowanie. Ma to ułatwić właścicielowi odnalezienie zguby.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments