W gąszczu zakazów

fot. Shutterstock

Gdzie się ma wybiegać pies, skoro nie w mieście? Może w lesie? Gdzie można zgłosić przypadek nieprawidłowego leczenia psa, które doprowadziło do jego śmierci? Jak i gdzie można zaskarżyć kogoś o nieumyślne spowodowanie śmierci zwierzęcia?

Gdzie się ma wybiegać pies, skoro nie w mieście? Może w lesie?Tylko pozornie wydaje się, że za miastem wolno psu więcej. Prawo w tej kwestii jest niestety dosyć surowe. W lasach zabronione jest puszczanie psów luzem – wyjątkiem jest tylko polowanie. Złamanie tego zakazu jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny albo nagany. Na terenie parków narodowych i w rezerwatach przyrody nie można wprowadzać psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych. Dodatkowo, w niektórych parkach narodowych pies powinien być w kagańcu.
Jedynym rozwiązaniem pozwalającym zarówno przestrzegać przepisów, jak też mile spędzić czas w lesie z czworonogiem jest więc zastąpienie smyczy długa linką. Pies będzie miał możliwość wybiegania się i nie zagrozi dzikiej zwierzynie. Unikniemy też ryzyka, że nasz podopieczny się zgubi.

Gdzie można zgłosić przypadek nieprawidłowego leczenia psa, które doprowadziło do jego śmierci?

Odpowiedzialność zawodowa weterynarzy unormowana jest przez ustawę z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych /Dz.U.2002.187.1567/ i pomocniczo w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 29 lipca 1993 r. w sprawie postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii /Dz.U.1993.79.371/. Zgodnie z ww. ustawą /art. 10/ – sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii należy do zadań samorządu lekarzy weterynarii. Organem, do którego należy się zgłosić w przypadku podejrzenia o niewłaściwe leczenie jest więc odpowiednia okręgowa izba lekarsko-weterynaryjna. Postępowania w takich sprawach prowadzi okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej. W przypadku uznania lekarza za winnego sąd lekarsko-weterynaryjny może orzec kary: upomnienia, nagany, zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na okres od trzech miesięcy do trzech lat i pozbawienia prawa wykonywania zawodu.
W toku postępowania pokrzywdzony ma prawo: zgłaszać wnioski dowodowe i przeglądać akta sprawy. Pokrzywdzonemu przysługuje też prawo wniesienia odwołania od orzeczenia sądu lekarsko-weterynaryjnego.
Poza odpowiedzialnością zawodową lekarz weterynarii może ponieść również odpowiedzialność odszkodowawczą na ogólnych zasadach prawa cywilnego oraz – w przypadku popełnienia przestępstwa (wykroczenia) – także odpowiedzialność karną.

Jak i gdzie można zaskarżyć kogoś o nieumyślne spowodowanie śmierci zwierzęcia? Sprzedaliśmy kota kobiecie, która tak „opiekowała się” nim, że po kilku tygodniach zmarł na chorobę wirusową. W trakcie rozmowy telefonicznej pani ta poinformowała nas, że „nie ma czasu” go leczyć…
Wszelkie formy znęcania się nad zwierzętami, świadome dopuszczanie do zadawania im bólu lub cierpień są zakazane przez prawo i stanowią przestępstwo. Zgodnie z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt za ich popełnienie grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub więzienia do dwóch lat. Sąd wydając wyrok może (a jeśli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem – jest zobowiązany) orzec przepadek zwierzęcia.
Popełnienie przestępstwa należy zgłosić na policję. Pomóc mogą również organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Niestety, udowodnienie popełnienia tego typu przestępstwa zwykle nie jest łatwe. Nie zwalnia nas to jednak z reagowania w każdym wypadku, gdy wiemy, że zwierzętom dzieje się krzywda.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments