W przechowalni


Czy w hotelu dla zwierząt nasz ulubieniec jest bezpieczny? Czy gwarantują mu to przepisy prawa?

Umowy nie trzeba spisywać, choć aby uniknąć nieporozumień, byłoby to wskazane. Właściciel hotelu odpowiada za nasze zwierzę i zobowiązany jest dbać o jego dobro. Jeżeli np. nasz ulubieniec zachoruje, „przechowawca” powinien wezwać lekarza weterynarii. Nie musi nas o tym uprzedzać. Zalecamy jednak zawarcie takiego warunku w umowie. Poza ustaloną zapłatą zwracamy poniesione koszty wizyty i lekarstw.

Jeżeli naszemu zwierzęciu grozi niebezpieczeństwo na terenie hotelu (np. pożar) „przechowawca” zobowiązany jest przenieść je w inne bezpieczne miejsce – w miarę możliwości informując nas o tym fakcie. W wyjątkowych sytuacjach, „jeżeli okaże się to konieczne dla jego ochrony”, nasze zwierzę może zostać oddane na przechowanie innej osobie. Powinniśmy zostać o tym jednak niezwłocznie powiadomieni! Przechowawca dokonuje wyboru „zastępcy”, który staje się wtedy odpowiedzialny za dobro naszego zwierzaka. Możemy w umowie ustalić, kto to ma być.

Jeżeli nasze zwierzę w wyniku nieuzgodnionego z nami postępowania poniesie szkodę lub – co gorsze – zaginie, „przechowawca” ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, nawet jeśli zdarzenie było wynikiem przypadku.
W wyjątkowych sytuacjach właściciel hotelu może żądać od nas odebrania zwierzęcia przed umówionym terminem. Ma do tego prawo, gdy „wskutek okoliczności, których nie mógł przewidzieć, nie może bez własnego uszczerbku lub bez zagrożenia rzeczy przechowywać jej w taki sposób, do jakiego jest zobowiązany.”/art. 844. § 2 k. c./ Może to dotyczyć sytuacji, w której np. u innego pensjonariusza wykryto zakaźną chorobę zagrażającą naszemu zwierzęciu.

Za takie okoliczności jednak na pewno nie mogą być uznane cechy i zachowania właściwe danemu gatunkowi, jak np. głośne szczekanie, cieczka, agresja wobec innych zwierząt itp.
To hotelarz bierze na siebie odpowiedzialność, decydując się przechowywać w jednym czasie kanarka i … kota.
Zanim zostawisz psa w hotelu

– zawrzyj umowę na piśmie, po dokładnym jej przeanalizowaniu,
– podaj numer telefonu, aby można było się z tobą skontaktować,
– określ, kto – oprócz ciebie – może odebrać zwierzę z hotelu,
– poinformuj właściciela hotelu o przyzwyczajeniach, a zwłaszcza złych nawykach twojego zwierzaka – jakie lubi przysmaki, jak znosi rozłąkę, czy jest agresywny wobec innych zwierząt, czy skacze na ludzi, czy warczy przy misce…

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments