Zwierzęcy patrol


Spotkanie internetowe z Krzysztofem Wróblem, zajmującym się w urzędzie miasta Warszawy sprawami opieki nad zwierzętami

Czy akcja urzędu miasta „Bądź wierny” nie stała się zbyt ogólnopolska poprzez nagłośnienie jej w mediach?
Krzysztof Wróbel: Bezdomność zwierząt jest problemem ogólnopolskim. Nie sposób tego ograniczyć do terytorium Warszawy, chociażby ze względu na ogólnopolski zasięg mediów, a stolica powinna świecić przykładem.

Czy akcja szeroko zakrojonych, bezpłatnych sterylizacji zwierząt nie dałaby lepszych rezultatów w ograniczeniu populacji zwierząt w miastach?
Tego rodzaju działanie jest ujęte w miejskim programie zapobiegania i zwalczania bezdomności zwierząt.

Kto ma finansować bezpłatne sterylizacje – miasto, fundacje, czy może zostanie to przerzucone na poszczególne jednostki samorządowe?
Pieniądze powinny iść z budżetu miasta bądź z funduszu ochrony środowiska, ale nie jest to jeszcze rozstrzygnięte.

Czy nie można stworzyć bazy danych osób posiadających psy i koty. Zapobiegłoby to w pewnym stopniu wyrzucaniu zwierząt
Urząd miasta ma plan stworzenia takiej bazy. Przy okazji obowiązkowego szczepienia przeciwko wściekliźnie chcemy wszczepiać zwierzętom mikrochipy, również z danymi właścicieli.

Czy ma Pan psa?
Mam trzyletniego mopsa, który wabi się Klara.

Czy nie powinno się wprowadzić kar dla osób porzucających własne zwierzęta?
Oczywiście, że tak. W ramach straży miejskiej powstaną specjalne patrole eko, których zadaniem będzie przede wszystkim dbałość o los zwierząt w mieście.

Ile ewentualnie wynosiłaby taka kara?
Od 50 złotych grzywny do roku pozbawienia wolności.

Czy nie uważa pan, że należałoby podwyższyć kary dla osób znęcających się nad zwierzętami?
Na pewno trzeba by je podwyższyć, ale jest to apel do ustawodawcy, czyli do parlamentu.

Jak zostanie rozwiązana sprawa piwnicznych kotów? Ktoś musi o nie dbać. Czy nie powinno tego robić miasto?
Koty piwniczne są zwierzętami wolno żyjącymi. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt należy zapewnić im odpowiednie warunki bytowania. Dotyczy to również spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, czyli wszystkich, którzy zarządzają budynkami.

Czy osoby posiadające psy uważane za agresywne powinny posiadać jakieś pozwolenie na ich trzymanie?
Oczywiście, że tak. Jest to wymóg określony w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Czy nie uważa Pan, że jeśli trzeba będzie mieć pozwolenie na groźnego psa, zniechęci to ewentualnych nabywców?
Pozwolenie już trzeba mieć i chyba to nie zniechęca.

Jak zwalczać osoby, które kupują psy do walk?
Jeżeli posiada się wiedzę na temat danej osoby i dowody na jej działalność należy powiadomić organa ścigania.

Dlaczego straż miejska nie pozwala wchodzić do parku z psem, jeśli ten jest na smyczy i w kagańcu?
Są miejsca, do których wstęp zwierzętom jest wzbroniony. Strażnik miejski powinien w takim przypadku poinformować, jaka jest podstawa prawna takiego zakazu.

Czy są w Warszawie miejsca, gdzie pies może spokojnie chodzić bez smyczy i nikt nie będzie miał pretensji?
Owszem, w prywatnym mieszkaniu i/lub na terenie prywatnej posesji, o ile jest ona odpowiednio ogrodzona.

Wiele osób traktuje opodatkowanie zwierząt jako zwolnienie od sprzątania po swoich pupilach, a straż miejska przymyka na takie osoby oko. Czy będzie to jakoś regulowane i kontrolowane?
To już jest uregulowane. Porządek na danym terenie mają utrzymywać jego właściciele. Jeśli nie wywiązują się z tego, straż miejska powinna nakładać na nich kary.

Jaka jest wysokość kary dla właściciela, który nie posprząta?
Straż miejska może nałożyć grzywnę w formie mandatu. Te kwestie reguluje kodeks wykroczeń i uchwala o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

Czy sądzi pan, że mieszkańcy wsi poddadzą swoje psy sterylizacji i kastracji? Tam psy i koty mają młode dwa razy do roku.
Wątpię w to, ale każda wieś leży w jakiejś gminie, która powinna sobie z tym problemem radzić.

Niektóre administracje wprowadzają zakaz posiadania psów w budynkach…
Administracje nie mają takiego prawa. To jest ograniczanie praw obywateli.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments