Życie z psem

Życie z psem

Tandemowe Trip Love

Poznajcie Klaudię Jadwiszczyk i Krzysztofa Lewickiego - zapalonych instruktorów survivalu - oraz ich psa Kadlooka.