Twój weterynarz popełnił błąd? Sprawdź, co może mu za to grozić!

Aleksandra Prochocka

Aleksandra Prochocka

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Weterynarz popełnił błąd nieodpowiednio lecząc lub diagnozując twojego podopiecznego? Podpowiadamy, gdzie możesz to zgłosić!

weterynarz popełnił błąd

fot. Shutterstock

Od jakości pracy weterynarza, podejmowanych przez niego decyzji i wiedzy zależy zdrowie i życie naszych czworonogów! Szczególna rola tych specjalistów sprawia, że ciąży na nich ogromna odpowiedzialność. Za popełnione błędy mogą grozić im poważne sankcje prawne. Jeśli weterynarz popełnił błąd, lecząc twojego pupila, powinieneś to zgłosić. Tylko jak to zrobić? I czego możesz oczekiwać po takim zgłoszeniu?

Jakie błędy może popełnić weterynarz?

Do obowiązków lekarza weterynarii należy przede wszystkim prawidłowe zdiagnozowanie choroby zwierzęcia, zlecenie lub wykonanie odpowiednich badań i wprowadzenie właściwego leczenia. W trakcie tego postępowania może dojść do wielu błędów, przede wszystkim:

  • do błędu diagnostycznego – zdiagnozowania choroby u zdrowego zwierzęcia lub niewykrycia choroby u zwierzęcia chorego,
  • do błędu terapeutycznego – nieprawidłowego postępowania na podstawie błędnie postawionej diagnozy lub niewłaściwe prowadzenie leczenia,
  • do błędu technicznego – niepoprawnie wykonanego zabiegu lub innych skomplikowanych usług,
  • do błędu organizacyjnego – złej organizacji pracy personelu kliniki.

W przypadku takich błędów najlepiej jest załatwiać sprawy polubownie i korzystać z ubezpieczenia OC. Odszkodowanie może pokryć koszty leczenia, rehabilitacji i wartości zwierzęcia w wypadku jego śmierci. Jednak nie każdy opiekun godzi się na takie zakończenie sprawy. W końcu lekarz weterynarii to zawód, na którym ciąży ogromna odpowiedzialność i w którym nie ma miejsca na żadne błędy czy niewiedzę. Co możemy zrobić, jeśli podejrzewamy, że błąd weterynarza wynikał z niedbalstwa lub braku odpowiedniej wiedzy?

Odpowiedzialność prawna lekarza weterynarii

Wykonywanie zawodu przez lekarza weterynarii regulowane jest wieloma przepisami. Do najważniejszych z nich należą Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii. Według nich nadzorowanie wykonywania zawodu lekarza weterynarii jest zadaniem samorządu lekarskiego – jego członkowie podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarsko-weterynaryjnymi.

Na lekarzach weterynarii ciąży także odpowiedzialność cywilna i karna. Pierwsza dotyczyć będzie popełnienia czynu niedozwolonego oraz złamania umowy zawartej między właścicielem zwierzęcia a lekarzem weterynarii, czyli nienależyte wypełnienie obowiązków. Druga dotyczy działań niezgodnych z Ustawą o ochronie zwierząt, w szczególności:

  • wykonywanie zabiegów niepotrzebnych z punktu widzenia ratowania zdrowia lub życia (np. kopiowanie uszu i ogona),
  • sprawianie zwierzęciu bólu, któremu można było zapobiec,
  • przeprowadzanie operacji i zabiegów niezgodnie ze sztuką lekarsko-weterynaryjną.

Co możesz zrobić, gdy weterynarz popełnił błąd?

Jeśli uważasz, że weterynarz popełnił błąd podczas leczenia twojego podopiecznego na skutek niedbalstwa lub braku dostatecznej wiedzy, możesz zgłosić takie podejrzenie rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej. Działają oni w każdym mieście wojewódzkim przy okręgowej izbie lekarsko-weterynaryjnej. Rzecznik ten ma obowiązek zbadać okoliczności każdego wiarygodnego zgłoszenia, a także poinformować pokrzywdzonego o przysługujących mu prawach.

Niedotrzymanie umowy, jej nieprawidłowe wykonanie lub podejrzenie znęcania się nad zwierzętami należy zgłosić na policję. Należy je udokumentować w jak najdokładniejszy sposób.

Co grozi weterynarzowi, który popełnił błąd?

W zależności od wagi naruszenia, weterynarzowi ze strony odpowiedzialności zawodowej mogą grozić przeróżne kary. Od upomnienia i nagany, aż do pozbawienia prawa wykonywania zawodu. Z tytułu odpowiedzialności cywilnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, lekarzowi weterynarii grozi konieczność wypłacenia odszkodowania, w którego zakres wchodzą w szczególności koszty leczenia lub rehabilitacji zwierzęcia. Natomiast działania sprzeczne z Ustawą o ochronie zwierząt rozpatrywane będą jako znęcanie się nad zwierzęciem. Za to grozić może grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności nawet do dwóch lat.

Podziel się tym artykułem:

Aleksandra Prochocka
Aleksandra Prochocka

Specjalista do spraw żywienia psów, zoopsycholog, wolontariusz w Schronisku na Paluchu. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk o Zwierzętach, SGGW.

Polecane przez redakcję

Reklama
Koty i Psy - E-booki

Pobierz darmowy ebook o rasach psów

Zapisz się na newsletter i odbierz ebook „50 ras w sam raz do kochania” całkowicie za darmo

Zapisz się