Tabliczka „UWAGA PIES!”. Czy musisz wieszać ją na ogrodzeniu?

Aleksandra Prochocka

Aleksandra Prochocka

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty

Czy tabliczka „UWAGA PIES” musi znaleźć się na ogrodzeniu ogrodu, w którym mieszka czworonóg? Sprawdź, czy naprawdę musisz ją wieszać!

tabliczka "UWAGA PIES"

fot. Shutterstock

Opiekunowie psa wypuszczający go do przydomowego ogrodu mają obowiązek zabezpieczyć odpowiednio teren, by psiak nie uciekał poza posesję. W internecie można także spotkać się z informacją, że na ogrodzeniu każdego ogrodu, w którym przebywa psiak, musi znaleźć się tabliczka „UWAGA PIES”. Jej zawieszenie miałoby chronić opiekuna przed karą w sytuacji, gdy biegający po posesji psiak zaatakuje i pogryzie nieproszonego gościa. Czy taka tabliczka naprawdę jest konieczna i czy faktycznie będzie nas chronić w przypadku pogryzienia?

Czy tabliczka „UWAGA PIES” jest obowiązkowa?

Przepisy dotyczące utrzymania psa określone są przez Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie danej gminy. Uchwała ta określa obowiązki właściciela zwierzęcia i sposób zapewnienia bezpieczeństwa innym mieszkańcom. Zasady te mogą różnić się w zależności od gminy:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radom

§ 13. 1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do:

1) stałego i skutecznego dozoru nad nimi oraz zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi,

2) w przypadku utrzymania psa na terenie nieruchomości, umieszczenia na jej ogrodzeniu w miejscu widocznym tabliczki ostrzegawczej z napisem ,, uwaga pies’’ lub innym o podobnej treści.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia

§ 27. Osoba utrzymująca zwierzę agresywne, w tym agresywnego psa, zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość, na której zwierzę jest utrzymywane, przy każdym wejściu na teren nieruchomości, w:

1) urządzenie służące do przywołania właściciela nieruchomości;

2) widoczną tabliczkę ostrzegawczą, z czytelną informacją o utrzymywaniu zwierzęcia agresywnego, w tym psa agresywnego na terenie nieruchomości.

Jeśli więc chcesz sprawdzić, czy musisz wieszać na ogrodzeniu tabliczkę ostrzegającą przed psem, sprawdź to na stronie internetowej swojej gminy.

Pies pogryzł włamywacza. Przed czym chroni nas tabliczka „UWAGA PIES”?

Za szkody wyrządzone przez psa odpowiada osoba sprawująca opiekę nad czworonogiem. Tyczy się to także sytuacji, w której agresywny zwierzak kogoś pogryzie lub rozerwie mu ubranie. Sprawę tę reguluje art. 431 Kodeksu cywilnego:

§ 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.
§ 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Oraz Kodeks wykroczeń:

§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Co jednak się stanie, gdy na naszą prywatną, ogrodzoną posesję wtargnie ktoś nieproszony, a pies go ugryzie? W teorii, jeśli zachowaliśmy wszystkie wymagane środki ostrożności (odpowiednie ogrodzenie zabezpieczające psa przed ucieczką, zawieszenie tabliczki o potencjalnym zagrożeniu), policja powinna rozstrzygnąć taką sprawę na naszą korzyść. W praktyce bywa jednak różnie… W internecie można znaleźć relacje opiekunów, których pies pogryzł włamywacza i którzy musieli płacić odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzaka. Działo się tak szczególnie wtedy, gdy osoba pogryziona twierdziła, że opiekun był świadkiem całej sytuacji i miał możliwość zapobiec atakowi psa, jednak umyślnie tego nie zrobił. Wszystko zależy więc od konkretnego przypadku i interpretacji przepisów.

Pies w ogrodzie. O czym musimy pamiętać?

Jeśli w naszym ogrodzie przebywa pies, mamy obowiązek zabezpieczyć go przed ucieczką z posesji. Sposób utrzymania psa w ogrodzie powinien też zapewnić bezpieczeństwo listonoszom i kurierom przynoszącym nam przesyłki. W tym celu najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie zamontowanie przy furtce dzwonka, który umożliwi wezwanie opiekuna bez niepotrzebnego drażnienia zwierzęcia.

Zawieszona na ogrodzeniu tabliczka „UWAGA PIES” nie zawsze zwolni nas z odpowiedzialności w przypadku, gdy pies pogryzie włamywacza. Jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji, musimy pamiętać, że za drażnienie psa i prowokowanie go do agresji grozi kara nawet do tysiąca złotych.

Art. 6. Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2019.122). [Zakaz zabijania i znęcania się nad zwierzętami]

1a. Zabrania się znęcania nad zwierzętami. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:

pkt 9) złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt

Czy wtargnięcie na ogrodzoną posesję, której strzeże pies, jest przykładem takiego drażnienia? To zależeć będzie od interpretacji przepisów i konkretnego zdarzenia.

Podziel się tym artykułem:

Aleksandra Prochocka
Aleksandra Prochocka

Specjalista do spraw żywienia psów, zoopsycholog, wolontariusz w Schronisku na Paluchu. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk o Zwierzętach, SGGW.

Koty i Psy - E-booki

Pobierz darmowy ebook o rasach psów

Zapisz się na newsletter i odbierz ebook „50 ras w sam raz do kochania” całkowicie za darmo

Zapisz się

REKLAMA zniknie za 10s

REKLAMA zniknie za 10s