Prawnik radzi

fot. Shutterstock

Pies zatruł się rzekomo nieszkodliwym preparatem - kogo można pociągnąć do odpowiedzialności

Do naszej redakcji dotarły niepokojące wiadomości o silnych zatruciach psów. Powodem miał być środek przeciw ślimakom. Z informacji na etykiecie wynikało, że stosowanie go nie jest szkodliwe dla zwierząt domowych.

Kto jest za to odpowiedzialny?
Zakładając, że środek został użyty prawidłowo – czyli zgodnie z instrukcją – możemy tu mieć do czynienia z odpowiedzialnością odszkodowawczą za produkt niebezpieczny (art. 4491 i dalsze kodeksu cywilnego). Wynika ona z wprowadzenia do obrotu wyrobu o takich właściwościach, że jego normalne użycie staje się przyczyną powstania szkody (np. choroby psa). Odpowiedzialny może być producent, wytwórca surowców, a także ten, kto podając się za producenta, umieszcza na etykiecie swoją nazwę, znak towarowy, logo. Jeżeli środek pochodzi z zagranicy – na równi z producentem odpowiada importer, który wprowadza niebezpieczny produkt do obrotu w Polsce.
Jeśli nie można ustalić, kto jest producentem, odpowiedzialność spada na sprzedawcę. Prawo chroni każdego, kto doznał szkody, choćby nawet produkt był nabyty i używany przez inną osobę – czyli np. jeśli nasz pies zatruł się podczas wizyty u znajomych. Przepisy wprowadzają jednak pewne ograniczenia.
Jednym z nich jest możliwość dochodzenia jedynie szkód poważnych – wartych minimum 500 euro. Jeżeli szkoda jest mniejsza, można dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Art. 415 kodeksu cywilnego mówi: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.
W każdym wypadku ważne jest zgromadzenie dowodów pozwalających powiązać powstałą szkodę – zatrucie psa – z zastosowaniem niebezpiecznego środka. Nie musi to być ekspertyza laboratoryjna. Wystarczą opinia lekarza weterynarii, zeznania świadków itp. Trzeba też zbierać rachunki pozwalające oszacować wysokość szkody.
Nie musimy od razu występować na drogę sądową. Zwrócenie się do producenta daje szanse polubownego załatwienia sprawy – leży to przecież także w jego interesie.
Jeśli jednak zdecydujemy się na dochodzenie odszkodowania przed sądem, wskazana jest profesjonalna pomoc prawna – na pewno będzie taką miała druga strona.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments