I Parada Labradorów zorganizowana przez organizacje i firmy biorące udział w programie „Pomóżmy razem” odbyła się w niedzielę 21 czerwca w Warszawie. Wzięło w niej udział około tysiąca osób.