Abisyńczyk wywodzi się podobno ze starożytnego Egiptu, gdzie czczono go jako wcielenie bogini Bastet