Miłość do zwierząt nie musi świadczyć o dobroci człowieka - pokazał to najdobitniej przykład Hitlera. Już jednak wcześniej u przywódców najeżdżających Polskę krajów te cechy nie szły w parze