W trakcie prac archeologicznych na terenie Uniwersytetu Cambridge archeolodzy odkryli psie kości sprzed ponad 1000 lat! To pierwsze dowody na to, że tereny te były zasiedlone przed 1209 rokiem, na który datowane są najstarsze odnalezione tam fundamenty budowli.