By wygrać wystawę, sama uroda nie wystarczy - trzeba ją umieć wyeksponować. Jak nauczyć psa przyjmowania pozycji wystawowej za pomocą klikera?