Nasz pies umie już aportować. Do zabawy możemy teraz intensywniej włączyć... psi nos!