Fundacja Azylu Pod Psim Aniołem organizuje licytację kartek świątecznych z autografami znanych osób. Dochód przeznaczony zostanie na pomoc bezdomnym zwierzętom