Kot jawajski najlepiej się czuje, przebywając blisko człowieka - najchętniej spałby z nim, jadł i brał prysznic