Nawet gdy ratownik nie jest już w stanie walczyć z żywiołem, pies doholuje do brzegu i jego, i topielca