Obgryzanie ścian może świadczyć zarówno o niedoborze wapnia, jak i o lęku wynikającym z samotności