Wilk skrada się w stronę obiektywu

Czy wilki mogłyby stać się przyjaciółmi człowieka?