Naukowcy podczas badań genomu jamniczej rodziny znaleźli gen, który pozwoli na wczesne wykrywanie jednej z chorób wzroku zarówno u ludzi, jak i u psów.