REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „KARNAWAŁ Z PSEM”  (dalej zwany „Regulaminem”)    1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1    Organizatorem konkursu pod nazwą „Karnawał z psem” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odolańska 38, 02-562 (dalej zwana „Organizatorem”).