Czy gmina ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta?