Pies szczeka na gości

Nasz pies zawsze obszczekuje gości, gdy wstają od świątecznego stołu. Jak temu zapobiec?