Pies, który zza krat schroniska trafia za kraty więzienia, jest szansą dla przebywających tam więźniów i sam od nich dostaje szansę na lepsze życie