Basset hound nie jest długodystansowcem, nie ma też budowy ciała, która pozwalałaby mu na taką aktywność.